Rodopisná revue
Česká archivní společnost
Klub pro českou heraldiku a genealogii
Genea
Česká genealogická a heraldická společnost
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnost
Města, obce, osady a samoty zaniklé nebo částečně zaniklé
Němejc - historie
www.genealogie-kreder.de
Zdeněk Fremr 2009 [CNW:Counter]